Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters in Friesland

VZGPF is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde, zelfstandig werkende psychiaters in de provincie Friesland. Een zelfstandig gevestigde psychiater (ZGP) is niet verbonden aan een GGZ-instelling of ziekenhuis.

Scroll naar beneden voor meer

down
chair

Behandeling binnen een vrijgevestigde praktijk kent daarom voordelen, zoals de meestal korte wachttijden, een zekere vrijheid van artsenkeuze, het aanbod van hoogwaardige medisch specialistische zorg met een veelal lage drempel. De psychiater doet onderzoek en behandeling waardoor u niet van behandelaar hoeft te wisselen. De psychiater kan zowel de verschillende vormen van gesprekstherapie als de medicamenteuze behandeling bieden. Hij/zij heeft ook aandacht voor de lichamelijke invloed op de psychische klachten. Andere voordelen zijn de goede toegankelijkheid, de korte lijn met de huisarts, het brede, variabele en snel inzetbare aanbod van hoogwaardige zorg als medisch specialist. De ZGP kan door zijn brede bekwaamheid snel tot een oordeel en advies komen over welke zorg het beste bij uw hulpvraag past.

Een beperking van een vrijgevestigde praktijk is dat er geen crisisdienst geboden wordt. Er bestaat wel een waarneemregeling, zodat we continuïteit kunnen bieden en ingeschreven patiënten, indien nodig, de eerst volgende werkdag gezien kunnen worden. Voor mensen die meer of andere zorg behoeven dan de ZGP kan bieden, is een GGZ-instelling of de psychiatrische polikliniek van een algemeen ziekenhuis de aangewezen weg. Te denken valt aan mensen die in een ernstige crisis verkeren, mensen met voornamelijk ernstige vormen van middelenmisbruik, verwardheid of moeilijk beheersbare agressie.

Consultatie aanbod VZGPF

Huisartsen, POH’s-GGZ en therapeuten werkzaam in de Basis-GGZ kunnen advies vragen aan een psychiater. Daarvoor bieden wij een constructie op maat. De consultatie kan telefonisch, per mail, per Whatsapp of via een overleg in de huisartsenpraktijk. Scholing voor medewerkers is ook een mogelijkheid.

De meeste leden van de VZGPF bieden consulten aan. Neem contact op met de zelfstandig gevestigd psychiater in de buurt om concrete afspraken te maken, onder meer over het tarief.

Onze behandelaren